Επικοινωνία
E-mail
* Απαραίτητα στοιχεία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα

Domina IKE

Ι.Πασσαλιδη 76

Καλαμαρια - Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 443354,6945395025

info@domina.gr